Value investor parlør

Send gerne ord og forklaringer. Jeg frasiger mig ansvaret for rigtigheden og denne side skal ses som supplement. SEND HER

Value investor palør. Denne  side kan bruges til at slå økonomiske ord op og få en forklaring. 


https://www.dr.dk/nyheder/htm/magasiner/penge/ordbog/

A - ACQUISITION: erhvervelse


AMORTIZATION of acquisition-related intangible assets:

Afskrivninger på overtagelsesrelaterede immaterielle aktiver (ikke fysisk substans fx. patent)


Assets: aktiver


ANNUAL REPORT: Årsregnskab


B


C - CASH FLOW STATEMENT: pengestrømsopgørelse


CAPEX: Capex capital expenditure – kapital udgifter. Udgifter til vedligehold. PPE  purchase of property, plant and equipment – køb af materielle aktiver – til drift, ikke vækst.  – under investing activities.


CIRCLE OF COMPETENCE: forstå virksomhedenD - DEPRECIATION AMORTIZATION DEPLETION: 3 ord for afskrivningE - EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization

EBITDA er et begreb, der anvendes til at beregne en virksomheds driftsrentabilitet. 


EBIT: står for Earnings Before Interest & Taxes, på dansk resultat af primær drift og er virksomhedens resultat før renter og skat. Forskellen på de to begreber er altså om afskrivninger og nedskrivninger tages med.


EPS TTM: earnings per share trailling 12 month


Equity: egenkapital


ETF: Exchange Traded Funds - børshandlet fond. Puljer af for eksempel aktier, der kan købes og sælges som én aktie.


ESG: er en forkortelse af Environmental, Social and Governance (miljø, social forhold og god selskabsledelse).  - beskyttelse af naturen  - relationen mellem medarbejdere, leverandører, kunder og samfunet - lederskab, lønninger til ledelse, interne og eksterne kontrolenheder og aktionærrettigheder


F - FINANCIAL RATIOS : nøgletal


FREE FUNDS: Frie midler er beskattede penge, som ikke er bundet


G


H


I - INCREASE/decrease in trade accounts receivable og

 payable and accrued expense:

Stigning/fald i kundebetalinger og betalinger og påløbende udgifter


IPO: En børsintroduktion Initial Public Offering er første gang et firma tilbyder aktier.


INVENTORIES: lagerbeholdningIFRS: International Financial Reporting Standards. Flere internationale regnskabsstandarder, udformet af International Accounting Standards Board (IASB). IFRS blev tidligere benævnt som IAS.


INTANGIBLE: immaterielle (ikke målbar fx. goodwill)


J


K - KAPITALINDKOMST: indkomst fra aktie afkast eller renter.


K-10: årsregnskab


KONSOLIDERE: lægge samme


L - LIABILLITIES: forpligtigelser


M


N - NET INCOME: netto indkomst


O - OPTION: et ‘løfte’, som giver ret - men ikke pligt - til at indgå en aftale


P - PENGESTRØMSOPGØRELSE:En pengestrømsopgørelse danner overblik over strøm af penge,  i form af indbetalinger og udbetalinger.


PAYABLES: (change in payables) – ændringer I forpligtelser

PRE TAX INCOME: resultat før skat


Q


R - RECEIVABLES: (change in receivables) – ændringer I tilgodehavende


RECONCILIATION OF EBITDA: aftemning af EBITDA


REVENUE: omsætning


ROI:(Return On Investement) udtryk for, hvor meget du får ud en investering.


ROIC: Return on invested capital

Return on invested capital, på dansk afkast på den investerede kapital. Return on assets (ROA) er en indikator for, hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver med hensyn til rentabilitet


S - SHARE: aktie


STACKHOLDER: personer, organisationer, samarbejdspartnere eller grupper, som har interesse og betydning for en virksomhed. Stakeholdere kan både have negativ og positiv indflydelse på en virksomhed.


T - TANGIBLE: håndgribelig


TOTAL NET INCOME: samlede netto indkomst


U


V


W


X


Y